Skip to main content

Mentora

MENTORA bygger en plattform för professionell och personlig utveckling för unga kvinnor och mödrar i Guatemala. MENTORA protesterar mot det sexuella och civila våldet och uppmärksammar de risker och faror det innebär att vara kvinna i landet. Projektet erbjuder mindre ekonomiska bidrag i kombination med mentorskap för professionell utveckling. Varje deltagare har en mentor som de håller en regelbunden kontakt med under studiernas gång. För tillfället samarbetar vi med två koordinatorer, en i huvudstaden Guatemala City och en i byn San Juan la Laguna. Koordinatorerna känner deltagarna sedan tidigare från skola eller ungdomshem och ansvarar för att kvinnorna ansöker om stödet, tar emot pengar och skriver under ett intyg som bekräftar deras medverkan. Pengarna är inget stipendium och kommer endast att täcka en del av den totala studiekostnaden. Dock räknar vi med att detta bidrag ska kunna innebära en avgörande skillnad mellan att ha råd att studera och inte ha råd. Fördelningen av ekonomiskt stöd och mentorer sker två gånger per år, terminsvis.

Läs mer om oss och hur du kan bidra på www.mentora.eu