Skip to main content

Forskning

Antropologisk forskning och tillämpade studier

Vi är en del av INNOVADORA, med ett intresse för social förändring ur ett perspektiv som grundar sig på mänskliga rättigheter och psykosocial hälsa för att samexistera i en förenad värld.

Vi är intresserade av att känna och tänka tillsammans med människor utifrån deras socio-affektiva miljöer. Vi tänker att vi minskar avstånden och bygger broar genom förståelse och gemensamt lärande.

Målet är att följa med och bidra genom olika modeller för interaktion, kunskap och erfarenheter av antropologisk forskning för att skapa och förstärka strategiska åtgärder och resurser. Vi använder av oss de senaste metoderna och producerar även publikationer med olika partners för att kunna sprida våra erfarenheter och kunskapsspridning.

PROGRAMANSVARIG Edgar Chavéz Hernandez