Skip to main content

Leading Leaders (2018-2022)

Executive Community Leadership
Ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildningen ges på University of Addis Abeba, Etiopien i samarbete med Jönköpings högskola. Kursen ges under 1 års tid.

PROJEKTLEDARE Peter Hugoson
ASSISTERANDE LÄRARE Paco Llorente, Maria Zachs, Malena Liedholm Ndounou.
TEAM Siddhartha Meneses, Roberto Nello, Melissa Flores Quiroga, Shari Sabel Strandmark

Kursen består av fem moduler som ges under ett års tid och riktar sig till chefer och projektledare inom det etiopiska civila samhället. Kursen tar upp samarbete, konflikthantering, mångfald och belyser särskilt vikten av dialog mellan ledare och anställd. Sedan 2018 är Innovadora Stockholm extern konsult och fungerar som assisterande lärare under det att kursen ges.