Skip to main content

Jag är historia (2017)

Jag är historia erbjuder yoga, målning, dans, teater, fotboll och andra aktiviteter under sommarlovet under ledning av pedagoger.
Projektet mynnar sedan ut i skapandet av en film av och med ensamkommande unga i samarbete med ett professionellt konstnärligt filmteam.
Unga berättar om sina liv, drömmar, tankar och framtid. Jag är historia strävar efter att genom social integration kunna skapa utrymme för dialog, nyfikenhet och respekt mellan unga i Sverige oberoende etnisk härkomst.

Kortfilmen Jag är historia visas för svenska gymnasieelever på skolor runtom i Sverige och ämnar motverka rasism, fördomar, stigmatisering och diskriminering av människor på flykt. I samband med filmvisningen besöker filmens skapare (unga nyanlända) skolan och ett efterföljande arbete sker i klassrummet som del av läroplan och undervisning.

Projektet synliggör, stärker och lyfter fram unga och erbjuder dem möjligheten att och göra ett personligt, starkt och tankeväckande konstverk. Mötet mellan filmen, filmens skapare och publiken leder till ökad kunskap, tolerans och förståelse. 

MÅLNING Carmen López
DANS/YOGA Azusa Itagaki
MENTOR Micaela Enciso
FÖRESTÄLLNINGSFOTO  Christer Fischier
DOKUMENTERANDE FOTO deltagarna och pedagogerna
PRODUCENT Shari Sabel Strandmark

STORT TACK TILL So
lna Bibliotek, Solna Ungdomscafé, Stina Nyström, Elsa Kvist, Frida Fleischer. 

Projektet är finansierat av Gertrude & Ivar Philipsons stiftelse och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).