Skip to main content

Filmen & Världen (2022-2023)

Sedan 2015 samarbetar Innovadora Stockholm med Alvargården Film & Kulturcenter i Kastlösa på södra Öland.

Alvargården Film & Kulturcenter är en arrangör för kulturevenemang i byn Kastlösa på södra Öland. På denna unika mötesplats ligger fokus på film och scenkonst genom arrangemang av föreläsningar, seminarier, workshops, kurser och fortbildning. Visionen är att utveckla ett kulturellt bildningscenter året runt.

Projektet Filmen & Världen skapar möten och samtal mellan svenska yngre, framstående filmskapare och gymnasieungdomar i Kalmarregionen. Projektet syftar till att öka kunskapen om vad filmen betyder för samhället och hur rörlig bild kan bidra till förändring samt agera inspiratör för unga i en komplex och orolig tid. Alvargården Film & Kulturcenter riktar sig i detta projekt till en ny och viktig målgrupp: unga mellan 15-20 år.

GENOMFÖRANDE Dan Sabel, Shari Sabel Strandmark
MED STÖD AV Kulturrådet