Gruppen, Gruppen, Gruppen (2020)

Gruppen, Gruppen, Gruppen (2020)
Ett samarbete mellan de tre fria teatergrupperna Innovadora Stockholm och Integrationsteatern och Stockholms Improvisationsteater.

Kommer Hanna åter igen hålla låda vid kaffeautomaten imorgon? Vilka står tysta när avdelningschefen Johannes återigen blir utskrattad idag? Hur länge till kommer Hibak att orka innan hon går in i väggen? Varför äter Betty aldrig i personalrummet?

Gruppen, gruppen, gruppen är en komisk, överraskande, fysisk och formstark teaterföreställning där såpa, en modern Kent Andersson, thriller och commedia de’ll arte möts i en halvt skriven, halvt improviserad teaterföreställning för alla som har eller någonsin haft ett jobb. Föreställningen är en dynamisk berättelse med musik, sång och tempo. Genom hög igenkänningsfaktor, humor och interaktivitet kastas vi in på allas vår arbetsplats.

EN IDÉ AV Shari Sabel Strandmark och Johanna Emanuelsson
REGI Shari Sabel Strandmark
MANUS Johanna Emanuelsson
MEDVERKANDE Per Gottfredsson, Therese Hörnqvist m.fl
BILD & LJUDKONCEPT Katharina Stenbeck/Galleriet

Stockholms Improvisationsteater är föreställningens hemmascen.

INNOVADORA STOCKHOLM SAMARBETAR MED KATHARINA STENBECK
Katharina Stenbeck är en svensk konstnär som delar sin tid mellan Stockholm och Los Angeles. Hon är bland annat verksam inom videokonst, måleri och musikproduktion. Under pseudonymen Galleriet har hon skapat och turnerat med audiovisuella föreställningar i Sverige och USA.

Läs och se mer om Katharina på www.katharinastenbeck.com